Tuyển dụng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

KIẾM TÌM ĐỒNG NGHIỆP (Đà Nẵng)
Chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh 2021, Nhất Việt DN cần tuyển dụng

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

    I .MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tìm kiểm, khai thác thông tin khách hàng tại khu

Search