Công trình

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

BV MAT DN 49

Khu vực tường phòng mổ

BV MAT DN 35

BV MAT DN 39

Khu vực tường cầu thang bộ

 

 

Search